بخريد و بخوانيد ...

پنجشنبه‌های خانم جولیا

پنجشنبه‌های خانم جولیا

نویسنده: پیه‌رو کیارا 
ترجمه: م. طاهرنوکنده
ناشر: نشر نو
سال نشر: 1399 (چاپ 1)
قیمت: 24000 تومان
تعداد صفحات: 152 صفحه
شابك: 978-600-490-172-7
تعداد كسانی كه تاكنون كتا