بخريد و بخوانيد ...

مجله اندیشه پویا - شماره 64 (بهمن 1398)

مجله اندیشه پویا - شماره 64 (بهمن 1398)

نویسنده: رضا خجسته رحیمی (سردبیر) 
ناشر: برات‌الله صمدی‌راد (صاحب امتیاز و مدیر مسئول)
سال نشر: 1398 (چاپ 1)
قیمت: 25000 تومان
تعداد صفحات: 148 صفحه
شابك: ?
امتیاز كتاب:  (تاكنون امتیازی به این كتاب داده نشده)

امتیاز شما به این كتاب: شما هنوز به این كتاب امتیاز نداده‌اید

تاكنون كسی درباره این كتاب نظری ثبت نكرده است!