قفسه كتاب‌های سفرنامه

مرگ آقای سعدی در پاریس
مرگ آقای سعدی در پاریس
نوشته: سیدمجید حسینی

تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
   چاپ تمام   
نیم‌دانگ پیونگ‌یانگ
نیم‌دانگ پیونگ‌یانگ
نوشته: رضا امیرخانی
قیمت: 450000 ریال
تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
سفارش بدهید
یورکنامه‌ی نو
یورکنامه‌ی نو
نوشته: میرجلال‌الدین کزازی
قیمت: 180000 ریال
تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
سفارش بدهید
خاطرات سفیر
خاطرات سفیر
نوشته: نیلوفر شادمهری
قیمت: 260000 ریال
تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
سفارش بدهید
شنژن: سفری به چین
شنژن: سفری به چین
نوشته: گی دولیل
قیمت: 250000 ریال
تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
سفارش بدهید
پیونگ‌یانگ: سفری به کره شمالی
پیونگ‌یانگ: سفری به کره شمالی
نوشته: گی دولیل
قیمت: 270000 ریال
3 امتیاز با رای 1 نفر
سفارش بدهید
چادر کردیم رفتیم تماشا: سفرنامه عالیه خانم شیرازی
چادر کردیم رفتیم تماشا: سفرنامه عالیه خانم شیرازی
نوشته: زهره ترابی (ویرایش و تدوین)
قیمت: 330000 ریال
تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
سفارش بدهید
در کوچه‌های پراگ: مشاهده‌های اجتماعی، زنانه و ادیبانه
در کوچه‌های پراگ: مشاهده‌های اجتماعی، زنانه و ادیبانه
نوشته: زهرا ابوالحسنی چیمه

3 امتیاز با رای 1 نفر
   چاپ تمام   
976 روز در پس‌کوچه‌های اروپا
976 روز در پس‌کوچه‌های اروپا
نوشته: محمد دلاوری
قیمت: 300000 ریال
5 امتیاز با رای 1 نفر
سفارش بدهید
قطارباز (ماجرای یک خط)
قطارباز (ماجرای یک خط)
نوشته: احسان نوروزی

5 امتیاز با رای 1 نفر
   چاپ تمام   
سفرنامه‌ی حاجی مهندس (سفرنامه‌ی فرش)
سفرنامه‌ی حاجی مهندس (سفرنامه‌ی فرش)
نوشته: علی حصوری

تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
   چاپ تمام   
سباستین: سفرنامه و عکس‌های کوبا
سباستین: سفرنامه و عکس‌های کوبا
نوشته: منصور ضابطیان
قیمت: 400000 ریال
5 امتیاز با رای 2 نفر
سفارش بدهید
یادداشت‌های پکن
یادداشت‌های پکن
نوشته: محمد دهقانی

تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
   چاپ تمام   
آخر هفته آفتابی
آخر هفته آفتابی
نوشته: آروین آذرگین

2 امتیاز با رای 4 نفر
   چاپ تمام   
سفر بر گذشتنی
سفر بر گذشتنی
نوشته: محمدرضا توکلی صابری
قیمت: 400000 ریال
4 امتیاز با رای 1 نفر
سفارش بدهید
مارک دو پلو: سفرنامه‌ها و عکس‌های منصور ضابطیان
مارک دو پلو: سفرنامه‌ها و عکس‌های منصور ضابطیان
نوشته: منصور ضابطیان

4 امتیاز با رای 5 نفر
   چاپ تمام   
در پایتخت فراموشی
در پایتخت فراموشی
نوشته: محمدحسین جعفریان

2 امتیاز با رای 4 نفر
   چاپ تمام   
پنجره‌های تشنه
پنجره‌های تشنه
نوشته: مهدی قزلی
قیمت: 600000 ریال
5 امتیاز با رای 1 نفر
سفارش بدهید
سفرنامه برادران امیدوار
سفرنامه برادران امیدوار
نوشته: عیسی و عبدالله امیدوار
قیمت: 1250000 ریال
4 امتیاز با رای 5 نفر
سفارش بدهید
مارک و پلو: مجموعه‌ای از سفرنامه‌ها و عکس‌ها
مارک و پلو: مجموعه‌ای از سفرنامه‌ها و عکس‌ها
نوشته: منصور ضابطیان

4 امتیاز با رای 6 نفر
   چاپ تمام   
به سوی سرزمین سفید
به سوی سرزمین سفید
نوشته: جان کراکائور
قیمت: 115000 ریال
تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
سفارش بدهید
سرزمین ققنوس: سفر به کره جنوبی
سرزمین ققنوس: سفر به کره جنوبی
نوشته: پونه ندائی

4 امتیاز با رای 4 نفر
   چاپ تمام   
سفر به ولایت عزرائیل
سفر به ولایت عزرائیل
نوشته: جلال آل‌احمد
قیمت: 100000 ریال
تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
سفارش بدهید
سفر روس
سفر روس
نوشته: جلال آل‌احمد
قیمت: 260000 ریال
تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
سفارش بدهید
سفر فرنگ
سفر فرنگ
نوشته: جلال آل‌احمد
قیمت: 350000 ریال
تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
سفارش بدهید
سفر آمریکا
سفر آمریکا
نوشته: جلال آل‌احمد
قیمت: 450000 ریال
تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
سفارش بدهید
خسی در میقات
خسی در میقات
نوشته: جلال آل‌احمد
قیمت: 275000 ریال
تاكنون كسی به این كتاب امتیاز نداده
سفارش بدهید
سفر با حاج سیاح
سفر با حاج سیاح
نوشته: احسان نوروزی
قیمت: 340000 ریال
3 امتیاز با رای 17 نفر
سفارش بدهید
یک سال در میان ایرانیان
یک سال در میان ایرانیان
نوشته: ادوارد براون
قیمت: 680000 ریال
3 امتیاز با رای 2 نفر
سفارش بدهید
جانستان کابلستان
جانستان کابلستان
نوشته: رضا امیرخانی
قیمت: 530000 ریال
4 امتیاز با رای 4 نفر
سفارش بدهید